پرفروش ترين
برترين
آخرين محصولات فروشگاه
فایل الکترونیکی آموزش اکسل پیشرفته ۲۰۱۰
آموزش ایجاد فایل چندکاربره با سطح دسترسی مشخص
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 , از مجموع 6

موضوع: ping

 1. #1

  آخرین بازدید
  2014/01/02
  تاریخ عضویت
  January 2012
  نوشته ها
  1
  امتیاز
  0
  سپاس
  2
  سپاس شده
  0 در 0 پست
  تعیین سطح نشده است

  ping

  با سلام در مورد ping با دستور vba راهنمایی بفرمائید
  میخواهم یک شبکه را براساس ip کنترل نمایم که ارتباط برقرار است یه نه ؟
  دستور tracert همچنین مسیر ها را بدهد
  اخطار: این یک موضوع قدیمی است
  به دلیل قدیمی بودن موضوع، ممکن است برخی فایل های ضمیمه به درستی کار نکنند. لطفا در صورت عدم ضرورت، از بالا آوردن موضوعات قدیمی خودداری نمایید.

 2.  

 3. #2


  آخرین بازدید
  2022/12/05
  تاریخ عضویت
  October 2011
  محل سکونت
  مشهد
  نوشته ها
  4,399
  امتیاز
  12759
  سپاس
  4,642
  سپاس شده
  12,135 در 3,224 پست
  سطح اکسل
  70.00 %

  درود
  متاسفانه در حال حاضر شبکه ای ندارم که تست کنم ولی باید دستوری مانند دستور زیر اجرا کنید
  کد PHP:


  Shell 
  "ping.exe -t " Activecell.Value 
 4. #3


  آخرین بازدید
  2021/09/04
  تاریخ عضویت
  September 2012
  محل سکونت
  قم
  نوشته ها
  193
  امتیاز
  450
  سپاس
  233
  سپاس شده
  507 در 131 پست
  تعیین سطح نشده است

  میتونی از این فایل استفاده کتی
  فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده

 5. سپاس ها (1)


 6. #4


  آخرین بازدید
  2021/09/04
  تاریخ عضویت
  September 2012
  محل سکونت
  قم
  نوشته ها
  193
  امتیاز
  450
  سپاس
  233
  سپاس شده
  507 در 131 پست
  تعیین سطح نشده است

  اینم یه نمونه دیگه
  دوستان تشکر یادتون نره

  فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده

 7. سپاس ها (1)


 8. #5


  آخرین بازدید
  2021/09/04
  تاریخ عضویت
  September 2012
  محل سکونت
  قم
  نوشته ها
  193
  امتیاز
  450
  سپاس
  233
  سپاس شده
  507 در 131 پست
  تعیین سطح نشده است

  دوستان اینم یه نمونه دیگه امیدوارم کمکی کرده باشم

  فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده
  • نوع فایل: xlsm ping.xlsm اطلاعات (18.9 کیلو بایت, 9 نمایش)

 9. سپاس ها (1)


 10. #6


  آخرین بازدید
  2021/09/04
  تاریخ عضویت
  September 2012
  محل سکونت
  قم
  نوشته ها
  193
  امتیاز
  450
  سپاس
  233
  سپاس شده
  507 در 131 پست
  تعیین سطح نشده است

  با این کد کامل میکنم
  کد PHP:
  Option Explicit
   
  Private Const IP_SUCCESS As Long 0
  Private Const IP_STATUS_BASE As Long 11000
  Private Const IP_BUF_TOO_SMALL As Long = (11000 1)
  Private Const 
  IP_DEST_NET_UNREACHABLE As Long = (11000 2)
  Private Const 
  IP_DEST_HOST_UNREACHABLE As Long = (11000 3)
  Private Const 
  IP_DEST_PROT_UNREACHABLE As Long = (11000 4)
  Private Const 
  IP_DEST_PORT_UNREACHABLE As Long = (11000 5)
  Private Const 
  IP_NO_RESOURCES As Long = (11000 6)
  Private Const 
  IP_BAD_OPTION As Long = (11000 7)
  Private Const 
  IP_HW_ERROR As Long = (11000 8)
  Private Const 
  IP_PACKET_TOO_BIG As Long = (11000 9)
  Private Const 
  IP_REQ_TIMED_OUT As Long = (11000 10)
  Private Const 
  IP_BAD_REQ As Long = (11000 11)
  Private Const 
  IP_BAD_ROUTE As Long = (11000 12)
  Private Const 
  IP_TTL_EXPIRED_TRANSIT As Long = (11000 13)
  Private Const 
  IP_TTL_EXPIRED_REASSEM As Long = (11000 14)
  Private Const 
  IP_PARAM_PROBLEM As Long = (11000 15)
  Private Const 
  IP_SOURCE_QUENCH As Long = (11000 16)
  Private Const 
  IP_OPTION_TOO_BIG As Long = (11000 17)
  Private Const 
  IP_BAD_DESTINATION As Long = (11000 18)
  Private Const 
  IP_ADDR_DELETED As Long = (11000 19)
  Private Const 
  IP_SPEC_MTU_CHANGE As Long = (11000 20)
  Private Const 
  IP_MTU_CHANGE As Long = (11000 21)
  Private Const 
  IP_UNLOAD As Long = (11000 22)
  Private Const 
  IP_ADDR_ADDED As Long = (11000 23)
  Private Const 
  IP_GENERAL_FAILURE As Long = (11000 50)
  Private Const 
  MAX_IP_STATUS As Long = (11000 50)
  Private Const 
  IP_PENDING As Long = (11000 255)
  Private Const 
  PING_TIMEOUT As Long 500
  Private Const WS_VERSION_REQD As Long = &H101
  Private Const MIN_SOCKETS_REQD As Long 1
  Private Const SOCKET_ERROR As Long = -1
  Private Const INADDR_NONE As Long = &HFFFFFFFF
  Private Const MAX_WSADescription As Long 256
  Private Const MAX_WSASYSStatus As Long 128
   
  Private Type ICMP_OPTIONS
  Ttl 
  As Byte
  Tos 
  As Byte
  Flags 
  As Byte
  OptionsSize 
  As Byte
  OptionsData 
  As Long
  End Type
   
  Public Type ICMP_ECHO_REPLY
  Address 
  As Long
  status 
  As Long
  RoundTripTime 
  As Long
  DataSize 
  As Long
  'Reserved As Integer
  DataPointer As Long
  Options As ICMP_OPTIONS
  Data As String * 250
  End Type
   Private Type WSADATA
  wVersion As Integer
  wHighVersion As Integer
  szDescription(0 To MAX_WSADescription) As Byte
  szSystemStatus(0 To MAX_WSASYSStatus) As Byte
  wMaxSockets As Long
  wMaxUDPDG As Long
  dwVendorInfo As Long
  End Type
   Private Declare Function IcmpCreateFile Lib "icmp.dll" () As Long
  Private Declare Function IcmpCloseHandle Lib "icmp.dll" (ByVal IcmpHandle As Long) As Long
  Private  Declare Function IcmpSendEcho Lib "icmp.dll" (ByVal IcmpHandle As Long,  ByVal DestinationAddress As Long, ByVal RequestData As String, ByVal  RequestSize As Long, ByVal RequestOptions As Long, ReplyBuffer As  ICMP_ECHO_REPLY, ByVal ReplySize As Long, ByVal Timeout As Long) As Long
  Private Declare Function WSAGetLastError Lib "WSOCK32.DLL" () As Long
  Private Declare Function WSAStartup Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal wVersionRequired As Long, lpWSADATA As WSADATA) As Long
  Private Declare Function WSACleanup Lib "WSOCK32.DLL" () As Long
  Private Declare Function gethostname Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal szHost As String, ByVal dwHostLen As Long) As Long
  Private Declare Function gethostbyname Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal szHost As String) As Long
  Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (xDest As Any, xSource As Any, ByVal nbytes As Long)
  Private Declare Function inet_addr Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal s As String) As Long
   Public Function GetStatusCode(status As Long) As String
   Dim msg As String
   Select Case status
  Case IP_SUCCESS: msg = "ip found"
  Case INADDR_NONE: msg = "invalid ip format"
  Case IP_BUF_TOO_SMALL: msg = "ip error, too small?"
  Case IP_DEST_NET_UNREACHABLE: msg = "ip unreachable"
  Case IP_DEST_HOST_UNREACHABLE: msg = "ip host unreachable"
  Case IP_DEST_PROT_UNREACHABLE: msg = "ip target unreachable"
  Case IP_DEST_PORT_UNREACHABLE: msg = "ip target port blocked"
  Case IP_NO_RESOURCES: msg = "ip too few resources"
  Case IP_BAD_OPTION: msg = "ip wrong option"
  Case IP_HW_ERROR: msg = "ip hardwareerror"
  Case IP_PACKET_TOO_BIG: msg = "ip datapacket too big"
  Case IP_REQ_TIMED_OUT: msg = "ip request timed out"
  Case IP_BAD_REQ: msg = "ip unknown error"
  Case IP_BAD_ROUTE: msg = "ip invalid route"
  Case IP_TTL_EXPIRED_TRANSIT: msg = "ip packets died"
  Case IP_TTL_EXPIRED_REASSEM: msg = "ip packets died"
  Case IP_PARAM_PROBLEM: msg = "ip error on pinging"
  Case IP_SOURCE_QUENCH: msg = "ip error - check system"
  Case IP_OPTION_TOO_BIG: msg = "ip too big"
  Case IP_BAD_DESTINATION: msg = "ip target unreachable"
  Case IP_ADDR_DELETED: msg = "ip address couldn?t be found"
  Case IP_SPEC_MTU_CHANGE: msg = "ip error"
  Case IP_MTU_CHANGE: msg = "ip unknown host-error"
  Case IP_UNLOAD: msg = "ip can not be resolved"
  Case IP_ADDR_ADDED: msg = "ip address unknown on host"
  Case IP_GENERAL_FAILURE: msg = "ip common error"
  Case IP_PENDING: msg = "ip wrong"
  Case PING_TIMEOUT: msg = "ping timeout"
  Case Else: msg = "unknown host error"
  End Select
   GetStatusCode = CStr(status) & " [ " & msg & " ]"
   End Function
   Public Function ping(sAddress As String, _
  sDataToSend As String, _
  ECHO As ICMP_ECHO_REPLY) As Long
   Dim hPort As Long
  Dim dwAddress As Long
   dwAddress = inet_addr(sAddress)
   If dwAddress <> INADDR_NONE Then
  hPort = IcmpCreateFile()
  If hPort Then
  Call IcmpSendEcho(hPort, _
  dwAddress, _
  sDataToSend, _
  Len(sDataToSend), _
  0, _
  ECHO, _
  Len(ECHO), _
  PING_TIMEOUT)
   ping = ECHO.status
  Call IcmpCloseHandle(hPort)
  End If
  Else:
  ping = INADDR_NONE
  End If
  End Function
   Public Sub SocketsCleanup()
  If WSACleanup() <> 0 Then
  MsgBox "Windows Socket Error on Socket Close", vbExclamation
  End If
  End Sub
   Public Function SocketsInitialize() As Boolean
  Dim WSAD As WSADATA
  SocketsInitialize = WSAStartup(WS_VERSION_REQD, WSAD) = IP_SUCCESS
  End Function
   Now add a commandbutton to a sheet and 6 text boxes named text1-6 and  add the following code: (text1 is the ip address and text2 is the data  to "echo"):
   Option Explicit
  '
  this is the ping button
  Private Sub CommandButton1_Click()
   
  Dim ECHO As ICMP_ECHO_REPLY
  Dim pos 
  As Long
  Dim success 
  As Long
  Text3
  .Text ""
  Text4.Text ""
  Text5.Text ""
  Text6.Text ""
  'text1=ipadres; text2=message
  If SocketsInitialize() Then
  success = ping((Text1.Text), (Text2.Text), ECHO)
  '
  pingstatus
  Text3
  .Text GetStatusCode(success)
  'pingtime
  Text4.Text = ECHO.RoundTripTime & " ms"
  '
  packetsize
  Text5
  .Text = ECHO.DataSize " bytes"
   
  If Left$(ECHO.Data1) <> Chr$(0Then
  pos 
  InStr(ECHO.DataChr$(0))
  'received text
  Text6.Text = Left$(ECHO.Data, pos - 1)
  End If
   SocketsCleanup
  Else
  MsgBox "Socket initialisation failure!!"
  End If
  End Sub 
  ویرایش توسط hosseinamerey : 2014/01/02 در ساعت 00:23

 11. سپاس ها (1)اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

بازدید کنندگان با جستجو های زیر این صفحه را پیدا کرده اند

ping با اکسل

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
 • BB code ها فعال هستند
 • شکلک ها فعال هستند
 • کد [IMG] فعال است
 • کد [VIDEO] فعال است
 • کد HTML غیر فعال است