پرفروش ترين
برترين
آخرين محصولات فروشگاه
فایل الکترونیکی آموزش اکسل پیشرفته ۲۰۱۰
آموزش ایجاد فایل چندکاربره با سطح دسترسی مشخص
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 , از مجموع 4

موضوع: استفاده از غلتک ماوس برای تغییر cobobox

 1. #1


  آخرین بازدید
  2020/11/02
  تاریخ عضویت
  October 2010
  محل سکونت
  قائمشهر
  نوشته ها
  114
  امتیاز
  54
  سپاس
  150
  سپاس شده
  53 در 27 پست
  تعیین سطح نشده است

  استفاده از غلتک ماوس برای تغییر cobobox

  با سلام
  میشه اطلاعات داخل یه کمبوباکسو با چرخوندن غلتک ماوس تغییر داد؟
  یه کمبو باکس داریم که موارد اتخابی زیادی داره. جای اینکه اسکرول کمبوباکسو با کلیک ماوس جابجا کنیم بشه اونو با چرخوندن غلتک ماوس بالا یا پایین برد
  چنین کاری میشه انجام داد؟؟؟
  اخطار: این یک موضوع قدیمی است
  به دلیل قدیمی بودن موضوع، ممکن است برخی فایل های ضمیمه به درستی کار نکنند. لطفا در صورت عدم ضرورت، از بالا آوردن موضوعات قدیمی خودداری نمایید.
  پاسخ مورد نظر براي اين تاپيك ارسال شده است.
  اگر تنهاترين تنهايان شوم بازهم خدا هست،
  او جانشين تمام نداشته هاي من است...!

 2.  

 3. #2


  آخرین بازدید
  2022/06/26
  تاریخ عضویت
  January 2013
  محل سکونت
  شیراز
  نوشته ها
  1,199
  امتیاز
  3248
  سپاس
  1,570
  سپاس شده
  3,182 در 795 پست
  سطح اکسل
  84.00 %

  با درود
  خب امیدوارم با بیس اولیه اشنا داشته باشی- حال که بحث موس و اسکرول شد پس یه جا هم کمبو و هم لیس باکس و میگیم

  ابتدا یک ماژول ایجاد کنید و کد زیر رو درون اون کپی کنید
  کد:
  '''''' normal module code
  
  Option Explicit
  
  Private Type POINTAPI
      X As Long
      Y As Long
  End Type
  
  Private Type MOUSEHOOKSTRUCT
      pt As POINTAPI
      hwnd As Long
      wHitTestCode As Long
      dwExtraInfo As Long
  End Type
  
  Private Declare Function FindWindow Lib "user32" _
                      Alias "FindWindowA" ( _
                              ByVal lpClassName As String, _
                              ByVal lpWindowName As String) As Long
  
  Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32.dll" _
                      Alias "GetWindowLongA" ( _
                              ByVal hwnd As Long, _
                              ByVal nIndex As Long) As Long
  
  Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" _
                      Alias "SetWindowsHookExA" ( _
                              ByVal idHook As Long, _
                              ByVal lpfn As Long, _
                              ByVal hmod As Long, _
                              ByVal dwThreadId As Long) As Long
  
  Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" ( _
                              ByVal hHook As Long, _
                              ByVal nCode As Long, _
                              ByVal wParam As Long, _
                              lParam As Any) As Long
  
  Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" ( _
                              ByVal hHook As Long) As Long
  
  'Private Declare Function PostMessage Lib "user32.dll" _
  '                     Alias "PostMessageA" ( _
  '                             ByVal hwnd As Long, _
  '                             ByVal wMsg As Long, _
  '                             ByVal wParam As Long, _
  '                             ByVal lParam As Long) As Long
  
  Private Declare Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
                              ByVal xPoint As Long, _
                              ByVal yPoint As Long) As Long
  
  Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32.dll" ( _
                              ByRef lpPoint As POINTAPI) As Long
  
  Private Const WH_MOUSE_LL As Long = 14
  Private Const WM_MOUSEWHEEL As Long = &H20A
  Private Const HC_ACTION As Long = 0
  Private Const GWL_HINSTANCE As Long = (-6)
  
  'Private Const WM_KEYDOWN As Long = &H100
  'Private Const WM_KEYUP As Long = &H101
  'Private Const VK_UP As Long = &H26
  'Private Const VK_DOWN As Long = &H28
  'Private Const WM_LBUTTONDOWN As Long = &H201
  
  Private mLngMouseHook As Long
  Private mListBoxHwnd As Long
  Private mbHook As Boolean
  Private mCtl As MSForms.Control
  Dim n As Long
  
  Sub HookListBoxScroll(frm As Object, ctl As MSForms.Control)
  Dim lngAppInst As Long
  Dim hwndUnderCursor As Long
  Dim tPT As POINTAPI
     GetCursorPos tPT
     hwndUnderCursor = WindowFromPoint(tPT.X, tPT.Y)
     If Not frm.ActiveControl Is ctl Then
         ctl.SetFocus
     End If
     If mListBoxHwnd <> hwndUnderCursor Then
         UnhookListBoxScroll
         Set mCtl = ctl
         mListBoxHwnd = hwndUnderCursor
         lngAppInst = GetWindowLong(mListBoxHwnd, GWL_HINSTANCE)
         ' PostMessage mListBoxHwnd, WM_LBUTTONDOWN, 0&, 0&
         If Not mbHook Then
             mLngMouseHook = SetWindowsHookEx( _
                             WH_MOUSE_LL, AddressOf MouseProc, lngAppInst, 0)
             mbHook = mLngMouseHook <> 0
         End If
     End If
  End Sub
  
  Sub UnhookListBoxScroll()
     If mbHook Then
          Set mCtl = Nothing
         UnhookWindowsHookEx mLngMouseHook
         mLngMouseHook = 0
         mListBoxHwnd = 0
         mbHook = False
      End If
  End Sub
  
  Private Function MouseProc( _
         ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, _
         ByRef lParam As MOUSEHOOKSTRUCT) As Long
  Dim idx As Long
      On Error GoTo errH
     If (nCode = HC_ACTION) Then
         If WindowFromPoint(lParam.pt.X, lParam.pt.Y) = mListBoxHwnd Then
             If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then
                  MouseProc = True
  '                If lParam.hwnd > 0 Then
  '                    PostMessage mListBoxHwnd, WM_KEYDOWN, VK_UP, 0
  '                Else
  '                    PostMessage mListBoxHwnd, WM_KEYDOWN, VK_DOWN, 0
  '                End If
  '                PostMessage mListBoxHwnd, WM_KEYUP, VK_UP, 0
                  If lParam.hwnd > 0 Then idx = -1 Else idx = 1
                 idx = idx + mCtl.ListIndex
                 If idx >= 0 Then mCtl.ListIndex = idx
                  Exit Function
             End If
         Else
             UnhookListBoxScroll
         End If
     End If
     MouseProc = CallNextHookEx( _
                 mLngMouseHook, nCode, wParam, ByVal lParam)
     Exit Function
  errH:
     UnhookListBoxScroll
  End Function
  '''''''' end normal module code

  سپس یک یوزر فرم ایجاد کنید که حاوی یک کمبو باکس و یک لیست باکش باشه سپس کد زیر رو درون اون کپی کنید


  کد:
  Private Sub comboBox1_MouseMove( _
              ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, _
              ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
          HookListBoxScroll Me, Me.ComboBox1
  End Sub
  
  Private Sub ListBox1_MouseMove( _
              ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, _
              ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
       HookListBoxScroll Me, Me.ListBox1
  End Sub
  Private Sub UserForm_Initialize()
  Dim i As Long
  Dim s As String
      s = "this is line "
      For i = 1 To 50
              Me.ComboBox1.AddItem s & i
              Me.ListBox1.AddItem s & i
              
      Next
  End Sub
  Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
      UnhookListBoxScroll
  End Sub
  در این مثال به کمبو باکس و لیست باکس در لود شدن فرم مقدار داده شده - اگر شما خودتون محدوده میدین - قسمت initialize فرم نیاز نیست یا تغییرش بدین حال فرم رو ران کنید و تست کنید
  فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده
  در پناه خداوندگار ایران زمین باشید و پیروز


 4. #3


  آخرین بازدید
  2020/11/02
  تاریخ عضویت
  October 2010
  محل سکونت
  قائمشهر
  نوشته ها
  114
  امتیاز
  54
  سپاس
  150
  سپاس شده
  53 در 27 پست
  تعیین سطح نشده است

  مثل هميشه عالي پاسخ دادين.ممنون
  اگر تنهاترين تنهايان شوم بازهم خدا هست،
  او جانشين تمام نداشته هاي من است...!

 5. سپاس ها (1)


 6. #4


  آخرین بازدید
  2022/05/13
  تاریخ عضویت
  January 2017
  نوشته ها
  244
  امتیاز
  29
  سپاس
  0
  سپاس شده
  19 در 15 پست
  تعیین سطح نشده است

  نقل قول نوشته اصلی توسط امين اسماعيلي نمایش پست ها
  با درود
  خب امیدوارم با بیس اولیه اشنا داشته باشی- حال که بحث موس و اسکرول شد پس یه جا هم کمبو و هم لیس باکس و میگیم

  ابتدا یک ماژول ایجاد کنید و کد زیر رو درون اون کپی کنید
  کد:
  '''''' normal module code
  
  Option Explicit
  
  Private Type POINTAPI
      X As Long
      Y As Long
  End Type
  
  Private Type MOUSEHOOKSTRUCT
      pt As POINTAPI
      hwnd As Long
      wHitTestCode As Long
      dwExtraInfo As Long
  End Type
  
  Private Declare Function FindWindow Lib "user32" _
                      Alias "FindWindowA" ( _
                              ByVal lpClassName As String, _
                              ByVal lpWindowName As String) As Long
  
  Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32.dll" _
                      Alias "GetWindowLongA" ( _
                              ByVal hwnd As Long, _
                              ByVal nIndex As Long) As Long
  
  Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" _
                      Alias "SetWindowsHookExA" ( _
                              ByVal idHook As Long, _
                              ByVal lpfn As Long, _
                              ByVal hmod As Long, _
                              ByVal dwThreadId As Long) As Long
  
  Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" ( _
                              ByVal hHook As Long, _
                              ByVal nCode As Long, _
                              ByVal wParam As Long, _
                              lParam As Any) As Long
  
  Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" ( _
                              ByVal hHook As Long) As Long
  
  'Private Declare Function PostMessage Lib "user32.dll" _
  '                     Alias "PostMessageA" ( _
  '                             ByVal hwnd As Long, _
  '                             ByVal wMsg As Long, _
  '                             ByVal wParam As Long, _
  '                             ByVal lParam As Long) As Long
  
  Private Declare Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
                              ByVal xPoint As Long, _
                              ByVal yPoint As Long) As Long
  
  Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32.dll" ( _
                              ByRef lpPoint As POINTAPI) As Long
  
  Private Const WH_MOUSE_LL As Long = 14
  Private Const WM_MOUSEWHEEL As Long = &H20A
  Private Const HC_ACTION As Long = 0
  Private Const GWL_HINSTANCE As Long = (-6)
  
  'Private Const WM_KEYDOWN As Long = &H100
  'Private Const WM_KEYUP As Long = &H101
  'Private Const VK_UP As Long = &H26
  'Private Const VK_DOWN As Long = &H28
  'Private Const WM_LBUTTONDOWN As Long = &H201
  
  Private mLngMouseHook As Long
  Private mListBoxHwnd As Long
  Private mbHook As Boolean
  Private mCtl As MSForms.Control
  Dim n As Long
  
  Sub HookListBoxScroll(frm As Object, ctl As MSForms.Control)
  Dim lngAppInst As Long
  Dim hwndUnderCursor As Long
  Dim tPT As POINTAPI
     GetCursorPos tPT
     hwndUnderCursor = WindowFromPoint(tPT.X, tPT.Y)
     If Not frm.ActiveControl Is ctl Then
         ctl.SetFocus
     End If
     If mListBoxHwnd <> hwndUnderCursor Then
         UnhookListBoxScroll
         Set mCtl = ctl
         mListBoxHwnd = hwndUnderCursor
         lngAppInst = GetWindowLong(mListBoxHwnd, GWL_HINSTANCE)
         ' PostMessage mListBoxHwnd, WM_LBUTTONDOWN, 0&, 0&
         If Not mbHook Then
             mLngMouseHook = SetWindowsHookEx( _
                             WH_MOUSE_LL, AddressOf MouseProc, lngAppInst, 0)
             mbHook = mLngMouseHook <> 0
         End If
     End If
  End Sub
  
  Sub UnhookListBoxScroll()
     If mbHook Then
          Set mCtl = Nothing
         UnhookWindowsHookEx mLngMouseHook
         mLngMouseHook = 0
         mListBoxHwnd = 0
         mbHook = False
      End If
  End Sub
  
  Private Function MouseProc( _
         ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, _
         ByRef lParam As MOUSEHOOKSTRUCT) As Long
  Dim idx As Long
      On Error GoTo errH
     If (nCode = HC_ACTION) Then
         If WindowFromPoint(lParam.pt.X, lParam.pt.Y) = mListBoxHwnd Then
             If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then
                  MouseProc = True
  '                If lParam.hwnd > 0 Then
  '                    PostMessage mListBoxHwnd, WM_KEYDOWN, VK_UP, 0
  '                Else
  '                    PostMessage mListBoxHwnd, WM_KEYDOWN, VK_DOWN, 0
  '                End If
  '                PostMessage mListBoxHwnd, WM_KEYUP, VK_UP, 0
                  If lParam.hwnd > 0 Then idx = -1 Else idx = 1
                 idx = idx + mCtl.ListIndex
                 If idx >= 0 Then mCtl.ListIndex = idx
                  Exit Function
             End If
         Else
             UnhookListBoxScroll
         End If
     End If
     MouseProc = CallNextHookEx( _
                 mLngMouseHook, nCode, wParam, ByVal lParam)
     Exit Function
  errH:
     UnhookListBoxScroll
  End Function
  '''''''' end normal module code

  سپس یک یوزر فرم ایجاد کنید که حاوی یک کمبو باکس و یک لیست باکش باشه سپس کد زیر رو درون اون کپی کنید


  کد:
  Private Sub comboBox1_MouseMove( _
              ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, _
              ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
          HookListBoxScroll Me, Me.ComboBox1
  End Sub
  
  Private Sub ListBox1_MouseMove( _
              ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, _
              ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
       HookListBoxScroll Me, Me.ListBox1
  End Sub
  Private Sub UserForm_Initialize()
  Dim i As Long
  Dim s As String
      s = "this is line "
      For i = 1 To 50
              Me.ComboBox1.AddItem s & i
              Me.ListBox1.AddItem s & i
              
      Next
  End Sub
  Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
      UnhookListBoxScroll
  End Sub
  در این مثال به کمبو باکس و لیست باکس در لود شدن فرم مقدار داده شده - اگر شما خودتون محدوده میدین - قسمت initialize فرم نیاز نیست یا تغییرش بدین حال فرم رو ران کنید و تست کنید

  سلام و عرض ادب
  می‌خواستم ببینم میشه این دستور رو در مورد تكس باكس هم انجام داد؟
  من امتحان كردم اینجوری روی تكس باكس جواب نمیده


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. تغییر رنگ لیبل در یوزرفرم با حرکت موس
  توسط علی فاطمی در انجمن فرم ها در ويژوال بيسيك - Forms in VBA
  پاسخ ها: 7
  آخرين نوشته: 2021/12/17, 20:27
 2. تغییرات باحرکت موس روی لیبل،تکست باکس یاغیره
  توسط حسینعلی در انجمن سوالات پیرامون ويژوال بيسيك - VBA Questions
  پاسخ ها: 2
  آخرين نوشته: 2014/07/20, 14:25
 3. مشکل : تغییر ناخواسته ابعاد کامنت
  توسط hs208 در انجمن سوالات اكسل - Excel Questions
  پاسخ ها: 7
  آخرين نوشته: 2014/05/03, 19:54
 4. تغییر رنگ با استفاده از شرط
  توسط masoud nouri در انجمن سوالات اكسل - Excel Questions
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: 2014/04/12, 02:55
 5. انتخاب اطلاعات لیست بدون استفاده از ماوس
  توسط nayyeri1982 در انجمن سوالات اكسل - Excel Questions
  پاسخ ها: 4
  آخرين نوشته: 2012/12/31, 13:30

بازدید کنندگان با جستجو های زیر این صفحه را پیدا کرده اند

انجمن اكسل ايران , اكسل , اكسس , سوال و جواب اكسل , سوال اكسس , انجمن اكسل ايران , توابع اكسل, آموزش اكسل, آموزش اكسس, VBA, ويژوال بيسيك

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
 • BB code ها فعال هستند
 • شکلک ها فعال هستند
 • کد [IMG] فعال است
 • کد [VIDEO] فعال است
 • کد HTML غیر فعال است
با ما در تماس باشيد